מפקדת הגסטפו

אתר הנצחהאפשר לוותראנגלית


הבניין בוורשה ברחוב סטבקי 5/7 Stawki ששימש עד לאחרונה כמעבדות אוניברסיטת וורשה איכסן בימי המלחמה את מפקדת וחיילי הגסטפו. מחלונותיו הם פיקחו על האומשלאגפלאץ היא כיכר השילוחים. מחלונות בניין זה השולט על רחבת השילוחים, הרחבה ממנה נשלחו למותם עשרות אלפי יהודים פיקחו הנאצים על עלייתם המסודרת לקרונות הרכבת שממול שהוליכה לכוון אחד שאין ממנו חזרה לטרבלינקה.
בחזית הבניין שלט זכרון קטן המספר את סיפור המבנה.
בתצלום האוויר המצורף שצולם ב 1945 לאחר המלחמה נראים מפקדת הגסטפו, בית החולים, אזור השילוחים ורחוב מילה היטב. כל הסביבה הרוסה למעט מתקני הגסטפו.