יצחק כצנלסון

אתר הנצחהאפשר לוותראנגלית

JGuide WA ST ME 0S

אנדרטת הזכרון ליצחק קצנלסון מוצבת בוורשה ברחוב סטבקי Stawki בין מפקדת הגסטפו לבין האנדרטה ליאנוש קורצ'אק.
יצחק קצנלסון- (1866-1944)מחנך ומשורר.
נולד בשנת 1866 העיירה קארליץ. משנות ה-30היה קשור לתנועת החלוץ לקיבוץ ההכשרה בלודז'. עם פרוץ המלחמה נדדו יצחק , חנה אשתו ושלושת ילדיהם לווארשה. ביצירותיו ובהרצאותיו השפיע על חיי היום יום בגטו והפך להיות המנהיג והמחנך שליווה את הצעירים גם בהכנות לקרב.
לאחר גרוש אשתו ושני בניו לטרבלינקה הצטרף יחד עם בנו צבי ללוחמים.

באפריל 1943 הוברח מהגטו הבוער והגיע בחסות תעודה של אזרח הונדורס למחנה ויטל בצרפת. כאן רשם את "פינקס ויטאל", רשימות העדות על רצח העם היהודי, הזעקה והקינה שהגיעה לשיאה בשיר של "העם היהודי שנהרג", ובדברי הצוואה להמשך הקיום היהודי.
בסוף אפריל 1944 נשלח יחד עם בנו לאושוויץ, שם נרצחו.
חלק מיצירותיו הוסתרו בויטל והועברו לאחר המלחמה לארכיון בית לוחמי הגטאות הקרוי על שמו.