האנדרטה לזכר מאיר מאירוביץ מארק

אתר הנצחהאפשר לוותראנגלית

JGuide WA DU ME 0S

אבן הזיכרון למאיר מאירוביץ מוצבת ברחוב דובואה Dubois בקטע שבין הרחובות ניסקה Niska ומילה Mila כ 10 מטרים מהאנדרטה של פאבל פרנקל ודוד אפלבאום.
מאיר מאירוביץ, נולד בשנת 1911 למשפחה אמידה בעלת מפעל לטבק. היה יו"ר ארגון הסטודנטים הסוציאליסטיים בפולין וחבר פעיל ב"פועלי ציון" צ.ס.
הוא היהמפקד הפלוגה הלוחמת של פועלי ציון. במרד לחם בטבנס שולץ. ב 29.4.43 יצא עם קבוצת לוחמים מהגטו הבוער, דרך תעלות הביוב, לצד הארי. ניצל ממארב
גרמני ביציאה מהתעלה ומצא מקלט בבית חרושת לצלולויד ברחוב ליסטופד 11. נספה בשרפה הגדולה שפרצה שם ב 24.5.43. בן 32 במותו.
בפקודת הפיקוד העליון של צבא פולין מאפריל 1954, הוענק לו, לאחר מותו, העיטור "צלב הגבורה".