האומשלאגפלאץ - כיכר השילוחים

כדאי לצלםאתר הנצחהחובה לבקראנגלית


JGuide WA ST ME 3S


אוּמְשְלַגְפְּלָץ בגרמנית: Umschlagplatz, "כיכר המסירה" הוא כינויה של כיכר בגבולו הצפוני של גטו ורשה, אשר קישרה בין הגטו ובין החלק הפולני של העיר עד לסוף מלחמת העולם השניה.

עם תחילת העברת יהודי הגטו אל מחנה ההשמדה טרבלינקה על גבולה המזרחי של פולין ב-22 ביולי 1942, החליטו הנאצים להשתמש בכיכר כמקום בו ירוכזו היהודים לפני העמסתם, 100 עד 120 איש לקרון, על רכבות המשא שיובילו אותם אל מחנה ההשמדה. כ-7,000 יהודים הועברו בכל יום, עד לתום ההעברה שבעה שבועות לאחר מכן, ב-12 בספטמבר 1942. בסך הכול הועברו כ-265 אלף יהודים.
בין הנשלחים מאותה תחנה היו גם יאנוש קורצ'אק בראש תלמידיו מבית היתומים בגטו.

בשנת 1988 הוקמה במקום אנדרטה המדמה קרון מטען פתוח. על האנדרטה רשומים כמה מאות מתושבי גטו וורשה. המקום משמש היום כאתר הנצחה.

כיכר השילוחים בוורשה, היא ה"אומשלאגפלאץ", הופכת לסמל לשילוחים כולם.